Vítejte na našem webu!

Společnost TRENDczech s.r.o. má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1993 a dodnes se soustřeďuje na uplatňování nových moderních technologií. Budeme potěšeni, když se seznámíte s naším klíčovým ekologicko-humánním projektem. Projekt realizujeme za využití dalších smluvních partnerů, organizaci a správu řešíme prostřednictvím jednotlivých divizí.

Vyvinuli jsme a nabízíme naprosto unikátní přístroj optimalizující vodu určenou ke konzumaci. Její vysoká kvalita a chuť jsou jedinečné!

Jsme upřímně rádi, že jste přijali pozvání na tento web pro moderní lidi! Čím je jiný, než ostatní stránky firem a společností? Určitě tím, že zde máte šanci nalézt účinné návody a způsoby na zásadní zkvalitnění života, nebo na řešení drobných, ale i velmi vážných onemocnění současnosti - civilizačních chorob.

Žijeme v moderní hektické době, přijali jsme v krátkém čase do svých životů mnoho fenoménů, které před pár desítkami let byly naprostou fantazií. Negativní dopady člověčího působení na přírodu výrazně předběhly snahy o jejich eliminaci, a tak jsme vystaveni všem dopadům našeho moderního přístupu k životu. Naštěstí je příroda tak moudrá, že když na jedné straně umožňuje rozvoj který přináší ohrožení, na straně druhé jsou nalézány opatření k nápravě. Proto moderní člověk hledá cesty, jak neplatit vysokou daní za komfort a technickou obslužnost moderního světa. Kdo čeká na to, že se o jeho pevné zdraví postará někdo jiný, ten se asi nedočká a kromě zklamání poslouží jako pokusný objekt. 

Návrat k principům fungování přírody je návrat k systému, který je zaručeně funkční. Příroda - prostředí, ve kterém žijeme, je zaručeně nejdéle vyvíjený systémový celek na planetě! Neexistuje jiný výkonnější systém, který by dokázal harmonicky propojovat a v efektivní součinnosti udržovat tak obrovské množství komponent. Tak proč tuto dokonalost nevyužít ve prospěch sebe a svých blízkých? A právě tomu se náš web a práce, kterou děláme, věnují. 

Novinky

Najdete nás na Facebooku

18.04.2017 16:05
Pokud se chcete dozvědět o mnoha podstatných tématech a informacích vážících se k pěstování zdraví, jeho udržení včetně síly mládí, přihlaste se k...

Množí se případy nekontrolovatelných havárií

18.04.2017 15:41
Největším rizikem je slepě se spolehnout. A to je nejrozšířenější nešvar a předsudek. Spoléhání se na zodpovědnost druhých při zajištění si zdraví...

Do nového roku 2016

30.12.2015 13:57
Přejeme všem našim zákazníkům a sympatizantům hojnost, zdraví a naplnění všech předsevzetí a plánů!  Ať je rok 2016 tím úspěšným a vlídným!

Úsporné moduly se osvědčily

05.10.2015 14:16
Strategie vývoje, kterou jsme zavedli se osvědčuje. Jdeme cestou, kdy nejmodernější variantu úpravny vody získá zákazník přikoupením příslušných...

Naše úsilí bylo oceněno!

22.06.2015 10:50
Vedoucí našeho technologického vývoje pan Petr Synek převzal 23 . května 2015 v Moskvě významné ocenění své práce. Byla mu udělena medaile V.I....