a zase balené vody ...

20.10.2009 17:27

Jen čtyři z 18 balených vod vyhověly, mnohé obsahují nedovolené látky!

Příznivci vody z kohoutku dostali další argument pro prosazování natočené vody na úkor té balené. Pouze čtyři z 18 testovaných balených vod vyhověly kvalitativním požadavkům v testu provedeném občanským sdružením spotřebitelů Test.

Dnes 16:41 - Praha

Nevyhovující balené vody obsahovaly například zvýšené množství cizorodých látek, nadlimitní obsah dusitanů, ale i látky jako arsen, olovo či nikl. Ve dvou případech vzniklo podezření na nepovolenou úpravu vody. Naopak všechny testované vzorky vody z vodovodu zkouškou prošly, byť ve dvou případech s drobnými výhradami.

Mnozí lidé se po boomu balené vody začali vracet k té kohoutkové, výrobci balené vody na to reagovali kampaní, v níž mimo jiné uvádějí, že kohoutková voda může obsahovat zbytky hormonů a léčiv. 

Příznivci vody z kohoutku argumentují tím, že balená voda není čerstvá, její kvalitu může poškodit špatné skladování.

Balená voda má své využití především v případech, jako je cestování nebo v případě poruchy vodovodního řadu.manažer testu Václav Beneš

Velkým argumentem je i cena. Zatímco litr vody z vodovodu vyjde na zhruba pět haléřů, stejné množství nejlevnější vody v PET láhvi se dá pořídit za téměř tři koruny v diskontních prodejnách, ale také za několik desítek korun v případě značkových vod ze zahraničí.

Více chloroformu a železa

(Pozn. TRENDczech: až s podivem a velice podezřele působí shovívavý postoj ke kvalitě vody z vodovodu. Kdo pil vodu v Ostravě tak ví, jaký mívá zápach a že je okem viditelný její zákal. Postoj ve stylu limity jsou nadměrné, ale vyhovují evropské normě zavání ignoranstvím . . .vodu pijeme denně a zvýšené limity tak konzumujeme pravidelně a opakovaně!)  Ve dvou testovaných vzorcích vody z kohoutku bylo nalezeno vyšší množství sledovaných látek. Výskyt chloroformu v pitné vodě z ostravského kohoutku sice převyšoval český limit, přesto byl hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Pitná voda z Plzně pak obsahovala nadlimitní množství železa, což však není zdravotně nebezpečné. Testována byla voda z vodovodního řadu v pěti velkých českých městech.

Mezi výrobci balených vod a vodárenskými firmami se v posledních měsících přiostřil souboj o zákazníky. Obě konkurenční strany se na internetu i pomocí novinových inzerátů snaží spotřebitele přesvědčit, že právě jejich voda je pro ně nejlepší variantou.

V balených vodách jsou i závadné látky, tvrdí test

Podle časopisu Test se v některých vzorcích vod objevily i látky, které by v nich být neměly. "Ve výčtu provedených analýz nechybí ani látky zdravotně závažné, jejichž představiteli jsou dusičnany, dusitany, benzo(a)pyren, polycyklické aromatické uhlovodíky, chloroform, arsen, olovo, nikl a další," řekla v úterý k výsledkům testu šéfredaktorka časopisu Test Ida Rozová.

Svaz minerálních vod přitom nedávno právě absenci škodlivých látek označil za jednu z hlavních výhod balené vody proti vodě z kohoutku. Balená voda prý podléhá přísnějším limitům na obsah těchto látek. "Dosud nemáme k dispozici jediný důkaz o tom, že by pití balené vody přinášelo jakýkoli zdravotní benefit, srovnáváme-li samozřejmě vodu hygienicky nezávadnou," oponují stoupenci pití vody z kohoutku na webu www.vodovoda.cz.

"Balená voda má své využití především v případech, jako je cestování nebo v případě poruchy vodovodního řadu. Kupovat balenou vodu jako náhražku pitné vody z vodovodu je ekonomicky nevýhodné," řekl manažer Testu Václav Beneš. "Pitná voda z kohoutku je na rozdíl od vody balené vždy čerstvá," dodal.

Podle statistik mu Češi v posledních letech dávají za pravdu a pijí čím dál méně balené vody a raději si ji načepují doma z vodovodního kohoutku. Ta je přes své každoroční zdražování stále mnohonásobně levnější než balená voda.

U balených vod bylo v rámci testu provedeno 64 analýz, u vodovodní vody navíc ještě zkoušky zaměřené na pesticidy. Podrobné výsledky testu jsou volně přístupné na internetové adrese www.dtest.cz.

Zkouškám byly podle Testu podrobeny kromě vody z vodovodního řadu vody kojenecké, přírodní a minerální vhodné pro přípravu kojenecké stravy a také vody pitné. Balené vody pocházely z kamenných obchodů, které prý mají lepší podmínky pro skladování vody než menší obchody či benzinové pumpy.

 

Zpět