JEDINEČNÁ VODA

02.06.2010 13:08

Voda, jak ji neznáme!

 

Studenti absolvovali přednášku o vodě. Její zkrácený obsah nyní přinášíme i Vám!

Voda je nejdokonalejší tekutina na světě a zároveň nejzáhadnější. Dají se do ní ukládat informace, ano slyšíte dobře, voda má paměť. Na naší planetě je nejvíce vody a je všude, ale téměř nic o ní nevíme pouze si myslíme něco, co není tak důležité. Proč je voda tak důležitá? Povězme si něco o ní.  Zemský povrch je tvořen ze 70% z vody a 30% souše. Lidská bytost je tvořena ze 70% z vody a 30% sušiny. Jak podobné? Lidská strava by měla být tvořena ze 70% z vody a 30% sušiny, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Proč? Učme se od přírody.

Ještě trochu o lidské bytosti a vodě:

Člověk  70% voda  30% sušina
Mozek   80% voda  20% sušina
Slina      98% voda    2% sušina
Krev      92% voda    8% sušina
Kosti      20% voda  80% sušina                

           

Voda má 13 anomálií, které si neumíme vysvětlit a vymykají se všem fyzikálním zákonům, které dosud známe. Uvedeme si pro představu pouze 5 těchto anomálií, ostatní jsou moc odborné a je zbytečné se o nich zmiňovat.

1. anomálie: Proč voda vždy pramení  ve stinném a tmavém místě při teplotě 4°C? (pokud se nejedná o termální pramen)? Pokud u pramene vykácíme les a na pramen bude působit sluneční světlo, tak do dvou měsíců pramen vyschne. Pokud nad vyschlý pramen postavíme boudu, tak pramen opět do dvou měsíců začne pramenit.

2. anomálie: Proč led vody vždy plave na tekutině samé? (přitom jakákoliv jiná tekutina zmrznutá na led neplave na tekutině samé např: led oleje neplave na oleji ale potopí se, led rtuti neplave na rtuti, led benzínu neplave na benzínu …).

3. anomálie: Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní věci, když zmrznou zmenší svůj objem např: oblečení, koleje …. Proč má voda tak obrovskou sílu, že když zmrzne tak dokáže roztrhat, vodovodní potrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů, betonové konstrukce …?

4. anomálie:  Proč voda vaří při teplotě 100°C a mrzne při teplotě 0°C? (přitom při propočtu mezimolekulárních sil by měla vařit při teplotě -100°C a mrznout by měla při teplotě -120°C)

5. anomálie:  Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg? Když spočítáme hmotnost molekul vody v jednom litru, tak by měla voda vážit pouze 0,5 kg

                                                               

Co je také zajímavé, že voda teče vždy klikatým směrem. Nikdy neteče rovně. Když si uděláte tento jednoduchý pokus tak to lehce zjistíte, že tomu tak je. Pokus: Vyleštíme perfektně skleněnou tabuli a udělá- me nakloněnou rovinu tím že ji o něco opřeme aby jsme získaly sklon. Potom vezmeme konvičku na kvě- tiny a začneme lít na skleněnou desku vodu a vidíme, že voda neteče rovně ale klikatě. A tak tomu je také u všech řek na zemi sami to všichni dobře víme.

Proč tomu tak je? Voda to má v sobě zakódované a nic ji nepřinutí chovat se jinak. Voda tím využívá schopnost, že se od pramene snaží, tím že teče klikatě a navíc ještě rotuje pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C a rotací ničí viry, bakterie a jiné škodlivé látky, maže veškeré informace které získává během toku. Teče klikatě, protože je to nejrychlejší způsob. Už i naše babičky říkaly, že i ta nejkratší cesta nemusí být nejrychlejší. Voda má samočisticí schopnost, která mnohdy díky lidskému konání už není ale dostatečná, protože znečistění lidskou činností je natolik velké že to nestačí. Také tím že voda teče klikatě pojme větší množství vody, než kdyby tekla rovně a to je také důvod, proč se vylévají při větších deštích řeky ze svých koryt, které lidé vodě upraví tak že jí udělají koryta rovná i když hlubší a myslí si že to stačí a to je také důkaz toho, že rovné koryto nepojme tolik vody jako koryto klikaté, protože v rovných korytech voda teče pomaleji.

S tímto mají velké zkušenosti v Německu kde upravili koryta a mají tam dnes problémy s velkou vodou při silných deštích. Navíc se rovná koryta hodně zanášejí a musejí vynakládat obrovské prostředky k vybagrování usazenin. Tam je také vidět že si voda dělá nánosy na protilehlých stranách, aby si stále udržela klikatý směr a rotaci. Voda si při záplavách také najde vždy svá bývalá koryta která jim lidé vzaly. Voda teče také rychleji ve svém původním korytu než v korytu rovném.

Pokus: Máme například 2 m dlouhou dřevěnou desku do které vyfrézujeme 3 dráhy na šířku kulečníkové koule. 1. Dráha bude rovná, 2. dráha bude jednoduchá sinusoida a 3. dráha bude dvojitá sinusoida. Desku opřeme tak abychom získali náklon, vezmeme 3 naprosto stejné kulečníkové koule a dáme nahoru. Ve stejný okamžik je pustíme dolů. Která koule bude dole  první? Logické by bylo, že ta v dráze 1. tedy rovné by měla být dole první protože má nejkratší cestu a poslední by měla být koule v dráze 3. dvojitá sinusoida, protože má nejdelší dráhu. Ale je tomu přesně naopak první bude dole koule v dráze 3 dvojitá sinusoida a poslední koule v dráze 1. rovná. Protože zakřivením koule získává větší rychlost a energii  z okolí a toho právě voda využívá při svém toku.

Této vlastnosti také využívá letecká doprava, letadla létají po oblouku (loxodromách), kdyby letadla létala přímočaře tak by let trval déle a byla by i větší spotřeba pohonných hmot. Dále při stavbě ropovodů a plynovodů, také je nestaví rovně, ale klikatě, protože sice potřebují více materiálu, ale méně přečerpávajících stanic, které jsou po celé délce potrubí a to až 10x méně těchto stanic. Had také využívá k pohybu tento způsob, protože je pro něj jednodušší a nepotřebuje tolik energie na pohyb. Má ale problém z bržděním. To stejné by bylo u lodí, kdyby plula jedna loď rovně a vedle druhá loď která popluje esovitě a stejně rychle tak bude v cíly dřív a bude mít menší spotřebu paliva. Nebo si uveďme příklad nedávné katastrofy rychlovlaku v Německu, kde zahynulo mnoho lidí jen proto, že vlak měl podvozek klasický pevný a při vykolejení vagóny narazily do sebe a způsobily tolik neštěstí. Ve Francii mají rychlovlak, kde právě využily této vlastnosti, že neudělali klasický podvozek s koly napevno pod vagóny, ale dali podvozek s koly mezi vagóny a co se stalo při vykolejení. Vlak vyjel z kolejí a jel dál po zemi klikatým způsobem a nezpůsobil velké škody a cestujícím se nic moc nestalo, protože vagóny nenarazily do sebe a nemohli se tolik poškodit. Jak jednoduché.            

Tady vidíme jak je voda geniální. Voda má i pro náš organizmus velmi důležitou a nenahraditelnou roli, tím že nás čistí, detoxikuje a dává nám energii, ale pouze čistá pramenitá. Každý člověk by měl vypít denně minimálně 3 litry vody  opakuji čisté vody a neměl by zdravotní problémy které dnes většina z nás má.

Řeknete si vždyť to není nic divného, každý z nás vypije denně nějaké množství tekutin a stejně je  většina z nás nemocných, máme různé kameny (žlučníkové, ledvinové atd.), osteoporózu, artritidu, cholesterol, angínu pectoris, kornatění tepen a žil atd. to jsou právě tyto problémy které si způsobujeme sami tím že nepijeme čistou vodu. Zase namítáte že pijete dost a stejně takto trpíte. Co vám to tady vlastně povídám.

Řeknu vám to ještě jinak. Položte si semnou tuto otázku. Představte si, že během dne vypijete litr mléka, litr piva a litr slazené minerálky. Kolik si myslíte, že jste vypili čisté vody? Řeknete že 3 litry tak o co jde. Ale musím vám říci, že a teď dobře čtěte nevypili jste ani gram vody. To je šok. Je to tak, ani gram vody. A proto máte ty zdravotní problémy, které jsem výše jmenoval. Pokud by jste pili čistou vodu, nebo vysoce strukturovanou vodu  žádná s těchto nemocí by vás nepostihla. Zdá se vám to neskutečné a moc jednoduché. Už jsem vám říkal, že v jednoduchost je krása a tak to je.  

Můžu vám říci, že většina lidí žije v nevědomosti o věcech které jsou okolo nás. I když mají mnozí několik vysokých škol tak tyto informace nezná. Proč, na to si každý z vás určitě najde odpověď. 

Dovolte mi abych vám znovu zopakoval svůj názor, který jsem převzal a sdílím ho již také. A zamyslete se nad ním "Na základní, střední a vysoké škole nás odnaučili logicky myslet" , váš názor může být samozřejmě úplně jiný.      

Vraťme se ale zpět k vodě, k této geniální tekutině. Uvedu vám další pokus pro představu.                                                 

Pokus: Pokusu se účastnilo 10 lidí. Zvážili se na přesné digitální váze a vážili dejme tomu  pro lepší počítání přesně 100,00 kg. Každý vypil během 10 minut 1 litr nějaké tekutiny (litr mléka,piva, čaje, limonády, džusu, minerálky, kafe, šťávy atd.). Za deset minut šli opět na váhu a každý vážil 101,00 kg. (samozřejmě nikdo nešel mezi tím na WC) To je logické. Druhý den stejní lidé vážící zase 100,00 kg vypili každý během 10 minut 1 litr čisté pramenité vody 4°C, po deseti minutách se všichni opět zvážili. A všichni vážili mezi 100,30 - 100,40 kg. Kam se poděl ten zbytek. Tady máte odpověď, těle uložilo jen část a zbytek použilo na okamžitou přeměnu v energii. Voda se dematerilizovala (rozložila se na energii - ve škole jsme učili, že dematerilizace neexistuje, že hmota se nedá rozložit, tady vidíte že ano) Ještě na vysvětlenou 6x komprimovaná energie je hmota a 6x dekomprimovaná hmota je energie, ale to nebudeme zde řešit to je jiná i když hodně zajímavá oblast. Ještě dodám, pokud by někdo na poušti umíral žízní a byl totálně vyprahlí a volal by vodu, vodu a vy by jste mu dali 1 litr čisté vody 4°C tak tento člověk by nepřibral ani gram a celý litr by se dematerilizoval v energii a on by za pět minut vstal a odešel by po svých, ale pozor, kdy by jste mu dali 1 litr jakékoliv pochutiny (coca colu, pivo, minerálku) tak by jste ho zabili!!!   

Dnes je ale problém sehnat čistou vodu, takže si položíte otázku co teď. Dnes každý nakupuje v obchodě nápoje a pije hlavně minerálky a myslíme si že to stačí a že je to to správné co pro svůj organizmus můžeme udělat. Všude nám to inzerují v reklamách, které denně vidíme. Ale uvědomte si že lidské tělo si nedokáže s takto upravenými nápoji jen tak poradit bez vedlejších účinků na naše zdraví. Uvědomte si že častým pitím minerálek si v sobě ukládáte všechny anorganické látky v minerálkách obsažených. Musíte si uvědomit, že minerálky jsou lékem a měli by jste je pít maximálně 3 týdny v roce né více. Tělo nedokáže odbourat anorganické látky z nápojů. Pouze anorganické látky přeměněné v organické ovocem a zeleninou přírodní cestou a né chemickou tuto větu si také dobře zapamatujte.

Dále si uvědomte že veškeré nápoje prodávané v obchodech mají nějakou dobu skladovací a tu docílí nějakou úpravou která je zdraví škodlivá. Dejte si normální vodu z vodovodu v létě za okno a už za týden  bude voda smrdět a bude nepoživatelná. A v obchodech mnohdy stojí tekutiny na sluníčku, všude možně, dlouho a pak si je teprve koupíte a zkažené nejsou. Proč? Protože je ozařují stronciem, aby zničily veškeré bakterie a škodliviny. Řeknete si to je snad dobře, ale už si neuvědomujete, že do vody se dají ukládat informace a tím dodají vodě informaci stroncia a ta se dostane do vašeho organizmu a při pravidelném a dlouhodobém pití takto upravených tekutin si asi sami odvodíte odkud asi mohou pocházet některé zdravotní problémy např rakovina atd. Dále tam působí ještě faktor čárkového kódu, který je vám už jasný.

Zpět