Kvalita pitné vody z vodovodu

20.03.2009 19:00

Ve zdrojích pitné vody bylo detekováno až 45 tis. různých příměsí! Norma v ČR určuje mezní limity 62 příměsí, standardní rozbory posuzují cca 6 položek. Na základě takovéto metodiky je "určováno", která voda vyhovuje pro pití a vaření! Pokud se v rozboru posuzuje všech 62 položek normy, výsledky nejsou nijak optimistické. O tom vypovídá graf:

 

Zpět