O ČEM SE NEMLUVÍ

02.06.2010 13:25

Několik praktických postřehů k pitnému režimu. Neustále přibývá dotazů, kolik vypít a čeho. Odpověď je jednoduchá, je však nutné pár věcí ozřejmit. Naše tělo si dokáže samo regulovat množství vody, kterou potřebuje doplnit ať už pitím, nebo potravou. Toto jak praxe ukazuje však platí v případě, že dodávaná voda nezatěžuje organismus. To, co dnes zpravidla nazýváme vodou, je tekutina s obrovským množstvím toxických chemikálií a biologického odpadu, tekutina s nevhodnou fyzikální strukturou uspořádání molekul, je to tekutina s mdlým, nebo velice omezeným energetickým potenciálem. Že přeháním?

Po stránce chemického složení jsou zdroje pitné vody celosvětově v 99% kontaminované nebezpečným množstvím jedovatých a toxických látek. Bylo naměřeno až 45 tis. různě nebezpečných příměsí! Základním problémem je bezohledná chemická kontaminace versus úprava pitné vody filtrováním mechanických příměsí. Hygiena vody chlorací zabíjí mikroorganismy, které v pitné vodě zůstávají a hnijí. Běžná voda nazývaná pitnou se tak stává toxickou a jedovatou, zanáší a otravuje organismus, snižuje jeho obranyschopnost a vyvolává mnoho onemocnění a různé typy alergií.

Fyzikální struktura běžně nabízené vody ke konzumaci má pro organismus nepříznivou formu. Uspořádání klastrů připomíná chuchvalce, které jsou v organismu nevstřebatelné. Pro jejich úpravu musí organismus vynaložit mnoho vlastní energie.

Energetický potenciál běžně konzumované vody k pití je nevyhovující. Voda jej ztratila na dlouhé cestě k nám vodovodem, nebo v plastových obalech. Informace z přírody, které nám voda přináší, nejsou v potřebné kvalitě a síle. Voda je unavená a tento potenciál se přenáší i do organismu . . .

Důsledkem výše popsaných nedostatků je tělem nastavený jakýsi nouzový pitný režim, do kterého se náš organismus dostává. Četnost a množství pití je intuitivní záležitost. Místo toho, aby si tělo samo řeklo o dostatečné množství vody, nastavuje si nouzový režim a říká nám: "pij abys nezemřel, ale nepij moc, ať mne nezabiješ!"  Proto tolik doporučení, pijte víc! Ale vypitím většího množství nevhodné vody dochází k nežádoucímu zatěžování organismu. Proto se opět vynořují protinázory, abychom to s osvětou nabádající k dostatečné konzumaci vody nepřeháněli.

Pravda ale leží někde jinde! Nemá smysl se bavit o množství, to je totiž vždy odvislé od kvality vody! Máme praxí odzkoušeno, že když se kvalita vody přizpůsobí potřebám organismu, tělo si jí samo vyžádá o 50 až 100% víc! Pijeme-li vhodnou vodu, automaticky pijeme víc! Proto optimalizujeme vodu přístrojem AQUAoptimal. Ošetříme chemické složení, upravíme vhodně fyzikální strukturu a dodáme potřebný energetický potenciál. Taková voda je vhodná pro pití a vaření. 

Při pití optimalizované vody dochází k tomu, že si tělo opravdu samo dovede velice odpovědně uhlídat dostatečné a zdravé zavodnění. Taková voda plní veškeré potřebné funkce v organismu a je velice lahodná! Proto víme, jak veliký význam mají přístroje AQUAoptimal pro kvalitu a délku života každého jeho uživatele!

Petr Synek, TRENDczech s.r.o.

Zpět