Oteplování způsobí brzy sucho, hlad a nemoci

20.03.2009 19:28

 Oteplování způsobují skleníkové plyny
foto: REUTERS/J.P. Moczulski

 

Stovky miliónů lidí v rozvojových oblastech nebudou mít vinou globálního oteplování již za dvě desítky let dostatek vody, přičemž jeho škodlivý vliv pociťuje planeta již nyní. Uvedla to agentura AP s odvoláním na připravovanou zprávu expertů z Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), kteří se příští měsíc setkají na konferenci v Bruselu.

12.3. 2007 07:51

WASHINGTON - Více než tisícovka expertů z několika desítek zemí předpovídá, že stovky miliónů Afričanů a desítky miliónů Jihoameričanů, kteří nyní mají vodu, se k ní za méně než 20 let již nedostanou. Do roku 2050 by mohla nedostatku vody čelit miliarda Asiatů, do roku 2080 1,1 miliardy až 3,2 miliardy lidí po celém světě v závislosti na úrovni zamoření ovzduší emitovanými plyny se skleníkovým efektem.

Úmrtnost mezi chudým obyvatelstvem světa má vinou nemocí souvisejících s globálním oteplováním, mezi něž jsou zařazeny podvýživa a průjmové choroby, do roku 2030 stoupat. Více se budou šířit nemoci jako malárie a horečka dengue či onemocnění následkem konzumace znečištěných mořských plodů.

Evropa přijde o malé ledovce, přičemž mnohé z těch velkých se do roku 2050 dramaticky zmenší. Polovina rostlin na tomto světadílu se ocitne do roku 2100 mezi ohroženými druhy. Do roku 2080 by mohlo 200 až 600 miliónů lidí kvůli oteplování trpět hlady. Do stejné doby by obydlí sta miliónů osob mohla být zatopena kvůli stoupající hladině moří.

Lední medvědi zůstanou jen v zoo

Kolem roku 2050 se podle studie budou lední medvědi vyskytovat jen v zoologických zahradách, protože jejich přirozené prostředí zmizí. Dařit se naopak bude škůdcům jako jsou červení mravenci rodu solenopsis.

Vědci soudí, že mnoha, i když ne všem následkům lze předejít, pokud se za jednu generaci zpomalí emise oxidu uhličitého a pokud se stabilizuje úroveň skleníkových plynů v ovzduší.

Ve většině částí světa a u většiny obyvatel se nicméně životní zvyky v důsledku klimatických změn pravděpodobně změní.

Zpět