SVAZ PACIENTŮ K REKLAMĚ NA MAGNEZII

02.06.2010 13:45

Minerální vody se podle obsahu látek v nich rozpuštěných rozlišují na stolní a léčivé. Stolní mají proti obyčejné pramenité vodě větší obsah minerálů, ale jen v míře, které nelze přisoudit výraznější účinek na organismus. Na základě výraznější koncentrace minerálního obsahu a jeho účinků byl některým vodám udělen statut léčivá minerální voda. Voda Magnesia patří mezi ně.

U každé minerální vody musíme počítat s tím, že její minerální obsah může přispět k tvorbě usazenin odpovídajícího chemického složení a ve stravovacích pokynech pro některá postižení mohou být nevhodné minerálky uvedeny. U léčivých minerálek může dojít, jako u každého léčiva k předávkování. U magnesia, neboli hořčíku, který je předepisován a podáván také jako lék, je známo, že dávkování musí být přiměřené stavu pacienta a v každém případě má horní meze. To znamená, že neplatí, čím více, tím lépe. Při vysoké hladině magnesia v těle se nesmí podávat vůbec.

Podobný smysl, jako předchozí odstavec, má také dopis Státního zdravotnického ústavu. Prostě tvrzení „Více magnesia, více zdraví“ obecně neplatí a dá se říci, že jméno Zdravotnického ústavu bylo v klamavé reklamě zneužito k potvrzení něčeho, co není pravda. Naproti tomu je asi pravda, že občas sklenka Magnesie, zvláště když se minerálky střídají, neuškodí.


Zdravotní sekce Svazu pacientů ČR

za Ing. Josef Mrázek, CSc.
viceprezident Svazu pacientů ČR

Zpět