Víte, co vám teče z kohoutku?

20.03.2009 18:48

Voda z vodovodních řadů v ČR většinou pochází z povrchových zdrojů. A do těch se - s trochou přehánění - spláchne kde co.

Většina úpraven vody totiž navzdory složitým chemickým úpravám není schopna z vody odstranit nežádoucí složky, které se do ní dostaly působením člověka.

Od kosmetiky po léčiva

Tato souhrnná skupina složek, pro něž se používá anglická zkratka PCP (Pharmaceutical and Chemical Products) podle jejích hlavních původců, zahrnuje především hormony, respektive endokrinní disruptory a zbytky léčiv pocházející z farmaceutických hormonálních přípravků (např. antikoncepce) pro lidi i pro zvířata, pesticidy (atrazin), herbicidy a fungicidy.

„Upravená voda v Podolské vodárně měla v r. 2002 …obsah estrogenů (2,6 ng/l). …Z Prahy vtéká kanalizací do centrální čističky na Císařském ostrově v Troji odpadová voda s koncentraci estrogenů 466 ng/l. Po vyčištění ale stále ve vodě zůstává velká koncetrace, která byla u tří výpustí 72 až 100 ng/l," uvádí se například v mezinárodní studii, jejímž spoluautorem je Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. z Geologické služby.

Zde najdete další odborné informace z Pačesovy studie

Země žen

Nebezpečí takových látek spočívá v tom, že se ve vodách vyskytují v nesmírně malém množství, ale přesto mohou mít při dlouhodobém výskytu negativní vliv na životní prostředí a na člověka. Navíc v ČR na rozdíl od řady evropských zemí bohužel neexistují závazné limity pro obsah těchto látek.

Významnou skupinou látek tohoto typu jsou ženské hormony - estrogeny, ať už přirozené, nebo umělé. Z lidského těla odcházejí do kanalizačních sítí a z nich se netěsnostmi dostávají do podzemních a později i do povrchových vod.

Jak unikají hormony

V 90. letech řada vědců vyslovila podezření že estrogeny v životním prostředí se mohou stát vnějšími činiteli některých chorob, např. rakoviny varlat a prsu.

"Většina hormonů a jim podobných látek odtéká do čističek, kde se velká část zachytává v čistírenských kalech. Část hormonů přesto opět uniká do vodních toků," uvádí docent Pačes, a dodává:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Voda z kohoutku obsahuje jedy!

To tu ještě nebylo! Pivo je zdravější než voda!

Pití vody může zabíjet!

"Čistírenské kaly se často různým způsobem využívají, např. v zemědělství. Má se za to, že se estrogeny váží na jílovité částice a na svrchní, organickou vrstvu půd. Zda je možné, aby se za určitých podmínek z těchto částic estrogeny uvolnily do vody, která pak zásobuje nádrže podzemní vody, není přesně známo."

autor: uzi

Zpět