VODA JE DAR

04.11.2009 13:02

11.12.2003 - převzato - Posvátná voda

Voda - Boží dar

Voda, jako i jiné věci, které máme, je darem Božím. Stejně jako vzduch je voda něčím, čeho si dostatečně nevážíme až do té doby, kdy jí začne být nedostatek. Je smutné, že v době ve které žijeme se vším znečištěním, které zakoušíme, je stále těžší nalézt čisté zdroje vody.

Lidské tělo se skládá ze 60 - 65 % vody. Ztráta dokonce 20 % z celkového množství vody může mít za následek smrt. Dvě třetiny vodního obsahu těla jsou vlastně obsaženy v buňkách těla a další třetina se nachází mimo tyto buňky, jmenovitě v krevním a mízním oběhu a v tekutině okolo samotných buněk.

Když se tak podíváme na tělesné funkce, shledáváme, že ve skutečnosti každý pochod v našem těle se děje v přítomnosti vody. Dovolte mi, abych vám dal alespoň dva nebo tři příklady. Kolikrát jste mrkli okem od začátku čtení tohoto článku? Nevíte, protože nad tím vůbec nepřemýšlíte, že? Ale kdybyste neměli tenkou vrstvu tekutiny, která neustále omývá oko, byli byste si toho bolestivě vědomi při každém mrknutí. Protože nás Pán tak stvořil a máme slzné žlázy, které udržují oko pokryté vrstvou tekutiny, mrkáme a nepřemýšlíme o tom. Přemýšleli jste někdy nad pokusem sníst pokrm bez slin? Pán nám dal slinné žlázy, nicméně jednou z funkcí slin je pomáhat rozmělnit (zjemnit) pokrm, který jíme, a učinit polykání a cestu soustu snadnou.

Každá buňka v těle potřebuje, aby jí byla dopravena výživa a odpad z buňky aby byl odpraven. Toto vše se děje prostřednictvím vody.

Když venkovní teplota stoupá, je voda rozhodujícím činitelem v procesu udržování tělesné teploty. Dovolte mi, abych vám dal příklad, proč je tomu právě tak. Víte, že tělo průměrného člověka může vyprodukovat okolo 80 kalorií tepla za hodinu? To je dostatečné množství tepla, které může přivést 1 litr ledově studené vody téměř k bodu varu. Představte si, že jste venku na sluníčku a teplota je okolo 30 stupňů Celsia. Začínáte se potit, že? Pot vystupující na povrch kůže však není tím, co vás ochlazuje. Je to efekt odpařování vody. Když se voda odpařuje, rozptyluje také teplo.

Například když „vyprodukujete“ 1 litr potu, je tento 1 litr schopen skrze ochlazovací efekt při odpařování vypořádat se s teplem vyrobeným téměř 8 litry vody, která je na bodu varu. To je důvod, proč v horkých dnech potřebujete pít dostatek vody, abyste nahradili její ztrátu a dovolili tak tělu, aby si udrželo normální teplotu. To je například také důvod, když má někdo horečku a jeho teplota stoupá, že mu můžete pomoci při ochlazování potíráním vlhkou vlažnou žínkou. Jinými slovy, nemůžete použít ledovou vodu, protože ta by vyvolala zimniční třes a další vzestup tělesné teploty. Nemocného chráníme před jakýmkoliv průvanem.. Odpařování způsobí odvod tepla. Začněte nejdříve z nejteplejšího místa těla a dovolte, aby se voda snadno odpařovala. Jestliže to nemocný snáší a nezačíná se chvět zimou, potírejte další části těla. Když se voda pomalu začne odpařovat, odebírá také teplo, což snižuje tělesnou teplotu. V horkém dni, když se vydatně potíte a nepřijímáte více tekutin než ztrácíte, dochází k dehydrataci (úbytku tekutin v těle). Jestliže začínáte být dehydrováni, tělo, pokud je to možné, činí určitá opatření k ochraně životně důležitých orgánů, zvláště krevního oběhu. Při dehydrataci se krev stává hustší a průtok je pomalejší. Stává se také méně čistou, protože není k dispozici dostatek tekutin k „propláchnutí“ krve skrze ledviny, a tím ji vyčistit. Jako důsledek se dostaví špatné prokrvení mozku. Mysl se stává zatemněnou s menší schopností správně vnímat a posuzovat věci kolem nás.

Když jsme dehydrováni, ledviny stále statečně pracují a pokoušejí se udržet krev čistou, jak je to jen možné. Musí to však učinit za ohromného vypětí. Protože je v těle k dispozici méně tekutin a ledviny se pokoušejí odstranit jedy a odpadní látky, koncentrují moč, čímž se vysilují. Je to jako kdybyste se pokoušeli vyprat velké množství špinavého prádla pouze ve 4 litrech vody. Voda, kterou vypustíte je velmi špinavá a prádlo není stále čisté, jak by mělo být. Podívejme se nyní, jak pracují ledviny na očištění krve.

Každý z nás má dvě ledviny, které jsou umístěny po obou stranách bederní páteře. Pravá ledvina má sklon být trochu níže než levá kvůli játrům, které ji lehce posouvají. Z každé ledviny vychází směrem dolů močovod, který ústí do močového měchýře.

Moč se tvoří v ledvinách a hromadí se v ledvinové pánvičce. Odtud je močovodem dopravována peristaltickými pohyby, velmi podobným způsobem, jakým je potrava dopravována trávícími orgány. To je proto, že močovody nejsou otevřené (duté) trubice, jako např. sláma. Kdyby tomu tak bylo a váš močový měchýř by byl plný a vy byste měli stát na hlavě, moč by zpětně natekla do ledvin. Močový měchýř je ve své podstatě elastický. Jsou v něm zakončena nervová vlákna, takže když se naplní, stěna se podráždí a tím se vyvolá pocit nucení na močení.

Jestliže nepijete náležité množství tekutin, moč se stává koncentrovanou. A pokud tento stav pokračuje delší dobu, může to vést k infekčním chorobám močového měchýře stejně tak jako k tvoření ledvinových kaménků. Tyto kaménky se mohou také tvořit v močovém měchýři. Mějte na paměti, že nejlepším způsobem jak předejít všem těmto problémům je pít dostatečné množství tekutin.

V ledvinách se nacházejí velmi droboučké útvary, které nazýváme nefrony. V každé ledvině je těchto nefronů okolo jednoho miliónu. Nefrony mají několikerou funkci. Jednou z nich je pomoci regulovat množství tekutin v našem těle. Další funkcí je pomoci regulovat pH krve. Je zapotřebí, aby krev byla lehce zásaditá. Jestliže se stane příliš alkalickou (zásaditou) nebo příliš kyselou, dochází velmi rychle k vážným komplikacím.

Mimo čištění krve odstraněním nečistot a regulace pH faktoru ledviny udržují stálou hladinu cukru v krvi. Ledviny také pomáhají kontrolovat a udržovat rovnováhu určitých minerálů, např. sodíku a draslíku.

Nyní však může ve vaší mysli vzniknout otázka: „Jak může tělo vědět, kolik vody by mělo uchovat a kolik „proměnit“ v moč?

Krev proudí ke každému tělesnému orgánu, včetně mozku, jehož součástí je hypothalamus. V hypothalamu se odehrává několik věcí. Když jím protéká krev, senzory, které jsou v něm, jsou schopny „změřit“ viskozitu (hustotu) krve. Možná, že jste pracovali venku a potili jste se, nepili jste však dostatek tekutin a došlo k dehydrataci. Vaše krev se stává trochu hustší. Senzory (čidla) v hypothalamu jsou schopny odhalit tuto skutečnost a říkají si: „Krev se stává hustší; potřebujeme říci ledvinám, aby zachovaly vodu.“ Kdyby tato čidla nedala zprávu ledvinám, ty by nechaly vodu projít a krev by se stala ještě více hustší.

Když se mozek dozví, že krev je hustá, hypothalamus posílá zprávu hypofýze (podvěsku mozkovému). Hypofýza je velikosti hrášku a je umístěna v bázi mozkové. Tato podivuhodně malá žláza koná mnoho práce. V její zadní části je produkován antidiuretický hormon (ADH). Když se tento hormon (ADH) dostane do ledvin, „řekne“ jim, aby zadrželi a uchovali vodu. Ledviny se stále pokoušejí zbavit se nečistot, činí tak však za užití minimálního množství vody. Následkem toho se moč stává koncentrovanou.

Mezitím začnete mít pocit velké žízně a vypijete několik sklenic vody. Když se voda dostane do krevního oběhu a krev se stane řidší, hypothalamus omezí zprávy do hypofýzy a ta omezí antidiuretický hormon. Ledviny nyní ví, že mohou nechat odejít více vody.

Je to k podivu, jak nás Pán stvořil, že jsme schopni se přizpůsobit různým životním podmínkám. Pití vody nám může pomoci čelit různým výzvám života. V roce 1952 se pokoušeli Švýcarové zdolat Mt. Everest. Poslali horolezecký tým do Tibetu, který se dostal až téměř 300 metrů pod vrchol Mt. Everestu, ale pro únavu se museli vrátit zpátky. Příštího dne vyslali své dva nejlepší horolezce. Ti se dostali také asi 300 metrů pod vrchol, když se dostavila únava a museli se vrátit zpět. Stejně tak i oni nebyli schopni zdolat vrchol.

Následujícího roku přijela Britská výprava. Ta byla pod dohledem lékaře Dr.Johna Hunta, který byl zároveň i horolezcem. Dr. Hunt znal dobře svou fyziologii a věděl, že když jsou lidé ve vysokých nadmořských výškách, ztrácejí více vody skrze vydechovaný vzduch, než když se nacházejí v nižších polohách. Ujistil se, zda si výprava s sebou vzala ohřívače, kterými si mohli rozpustit led. Horolezci pili denně asi 4 až 4,5 litru vody a činili tak až k dosažení vrcholu. Poslední tři dny výstupu připadlo na hlavu každého ze švýcarské výpravy méně než 0.6 litru vody. Jejich těla si následkem toho vybudovala sloučeniny způsobující únavu. Kdyby bývali pili dostatek tekutin, byli by vrcholu pravděpodobně dosáhli.

My nezdoláváme Mt.Everest každý den, ale stále musíme čelit různým životním situacím. A ty se před námi občas vynoří jako hory. Pán Bůh chce, abychom měli to nejlepší zdraví, které můžeme mít, a to proto, abychom mohli lépe čelit všem těmto situacím. Jednou z cest, jak toho můžeme dosáhnout je využít převzácného daru, který nám dal - dar čisté, čerstvé, svěží vody. V průměru ztrácíme denně okolo 1,8 litru vody ledvinami, 0,5 l pokožkou, 0,4 l dýcháním a 0,3 l stolicí. To činí dohromady 3 litry (10 sklenic o obsahu 0,3 dcl). Okolo 1,2 litru vody určitě nahradíme pokrmem, který jíme. Ta je obsažena v ovoci, salátech a v podobných pokrmech obsahujících vodu. Voda je také produkována jako vedlejší produkt při oxidaci živin. To dohromady činí asi 1,5 l vody, což znamená, že chceme-li dodržet potřebné množství, potřebujeme vypít minimálně 5 až 6 sklenic vody denně (1,5 - 1,8 l vody), raději však 8 sklenic (2,4 l). Nejlépe je začít pít již ráno po probuzení, a to dvě sklenice. Je-li teplá, usnadní se tím pohyby střev. Je rovněž výborné, když se napijete před jídlem, než při samotném jídle, poněvadž velké množství tekutin rozředí enzymy napomáhající trávení. Tak je žaludek nucen nejdříve odvést spoustu této vody, aby enzymy mohly opět nabýt své síly a započít trávení. Je nejlépe pít asi tak 20 minut před jídlem. Tím je dán čas pro absorbování (vstřebání) vody do krevního oběhu, aby byla odvedena a dostala se do jater, slinivky břišní a žaludeční výstelky, aby produkovala enzymy, potřebné k trávení pokrmu.

Výběr z traktátu, který vyšel pod názvem The Importance of Water, jehož autorem je Mike Thompson.

Zdroj https://www.inext.cz/www/christian/Zdravi/New_start.htm

Zpět