ŽIVOUCÍ VODA

04.11.2009 12:52

 

20.12.2003 - převzato - Posvátná voda

Živoucí voda dle Noah

 

Živoucí vodah dle Noah [čti voda, Noa-Noe]
                                    - včetně Vaňhových pravidel  rašících ze zákonů Parkinsona

Vladimír Vaňha

Protože voda je základ všeho, zákonitě většina z  nás o ní ví velice málo. Voda je život modifikovaný – nabíjený  sluncem i mrazem. Iránský doktor F. Batmanghelidj (Body´s Many Cries for Water) vsazený do vězení jedním  z procházejících režimů zaznamenal, že většina nemocí pochází z dehydratace, a úspěšně léčil své spoluvězně  častější vodní pitkou – ano kdo víc pije,… stále platí.     

Tip: Víc než 2 dcl během půl hodiny zatěžuje ledviny.

Voda má paměť*, v které jsou uloženy dobré i špatné vibrace, jimž byla vystavena, a schopnost přitahovat a akumulovat bioenergii. Většina dnešních vod je bez ní a znečistěná chemikáliemi a špatnými energiemi. Můžeme na ně pohlížet nejen jako na zaneřáděné, ale jako na mrtvé. Teprve budeme-li je energizovat, budou mít schopnost nás uzdravit.

Také pitná voda se dá zlepšit. I je-li zpackaná jen chlórem**, prohnat skrze ní ozón by se Vašemu tělu líbilo. Nebolí-li vás chlór a míříte výš, dejte si do sklenice rozpustit kostky ledu. Přeformují pramenité molekuly pro větší dobrotu. Dr. Patrick Flanagan, Američan, našel na světě několik údolí, kde lidé běžně žili kolem sta let. Doktor šel po věci a zjistil:

Voda stoletých pochází z ledovců a ty, jak se sunou korytem, ji navíc obohacují o koloidní minerály, které jsou pro naše buňky opravdová lahůdka. Na toto poznání navazuje výzkum různých shluků vody Němce, Ing. Schwenka a japonská fota (Dr. Masaru Emoto), dokumentují, jak voda řeky s dobrými lidmi má úplně jiný tvar než ta, u které žijí převážně lidé zvlčilí.

Voda, oslovená "Matka Tereza", se začne lišit od oné, již nazvete "Hitler". Ta, které nabídnete Beethovena, předčí vodu heavy-metalovou, skleněná je nad plastovou. Jiný německý výzkumník se svým kolegou v Koreji zjistili, že proti inteligentnímu očekávání, přísady ve vodě se neředí do nicoty, ale shlukují dál a víc. Vysvětluje to účinnost homeopatie dostatečně, až je Vám líto másla na hlavě pánů česko-inkvizitorů, vhodně se pojmenovavších  Sisyfy.

Lepší voda je mokřejší, to znamená, že má menší povrchové napětí. Taková zdravější voda je v brázdě mých lodí. Jistím to a kumuluji hned několika způsoby, a pádlování na těchto lodích se proto určitě líbí i řekám. Mokřejší voda se počíná  mikroturbulencí na speciálním povrchu, díky tvaru dna lodí samotných, a skrze aplikaci objevů kvantové fyziky***.     Moje „mokření“ však nekončí kvantovou technologií. 

Tip 2: Opravdu mokrá voda v plastových nádobách příliš načichne.

Zdravou, živoucí vodu si rodí příroda tam, kde voda obtéká zdánlivě neužitečně ležící kameny. Je to voda horských potoků. Její jednotlivosti lze reprodukovat, není však lehké je dostat všechny do stejné vody,  protože tak jako smysluplná cesta vede zákruty vyšlapanými poutníky, řeka sama potřebuje meandry, aby jí dál protékala ta energie, která proudí od ústí ku pramenu. Pro plnou sílu má i stromy podél břehů, které ji zchladí tak jak třeba.

Tip 3: Po dotyku železa sílu ztrácí.
 
O této energii věděl nejvíc rakouský lesák Viktor Schauberger. Objevil ji, když pozoroval pstruhy čekající na energetickou špičku, která jim umožňuje skoky, podle universitních kalkulací nemožné. Naštěstí to pstruzi, zrovna tak jako čmeláci, pro které má být nemožné létat, nevědí. Podle pověsti, Schwarzenbergský kanál s  meandry navíc měl navrhovat právě Viktor. Buď jak buď si všiml také, že za úplňku může plavit i dřevo, které jindy neplave.

Invenci trikem přiklepli Heinkelovi, Schaubergerův princip však nepochopil a tak první tryskový motor explodoval. Později Viktor dostal nabídku od pana Hitlera: Chceš v tom koncentráku oběsit nebo pro mě budeš dělat?! Létající talíře, které mu potom zkonstruoval, měly tenkrát problém: nevracely se zpět. Jiní slibovali modré z nebe, ale nakonec ho ždímali v Nevadské poušti. Umřel v Rakousích, jen co ho nechali jít. Rýnu daly jeho myšlenky turbínu s ober výkonem. Potvrdil, že všechno souvisí se vším takto: Bez zdravého lesa nemůže být zdravá voda. Bez zdravé vody nemůže být zdravá krev.

Představte si, jakou skládku byste měli za rok v obýváku po pravidelném šlendriánském úklidu jen na 90%. Přesně to se děje v metabolickém systému odbytém kyselou minerální, uhličitě zkysličníkovanou či železem elektricky vybitou vodou nebo tou - místo v elegantní přirozené-duchovní struktuře - umučenou do beztvaré spotřební hmoty.

Anglán John Wilkes vytvořil dle přírody sedm mističek ve zlato-středních proporcích. Jejich překlad zní jako „tvary pro splutí“. Voda si to v nich pulzuje - obíhá drahou ležaté osmy (vraťáky) a vytéká z nich mokřejší a strukturovaná.  5-7 molekul se shlukuje do tvaru sněhové vločky. Ani to však z nepitné laskající vodu ještě nemusí dělat. K pití pro dnešní žití se hodí známá živá voda****, vznikající elektrolýzou.

Tip 4: Pozor: znásobuje účinky medikamentů i nelegálních drog.

Živá-zásaditá voda se dostane skrze buněčnou stěnu tam, kam má, a odstraní metabolické zplodiny i přidruženou chemii. Odstraňování zplodin nabízí skutečné prodloužení života*****. Vždyť Dr Carroll, nositel Nobelovy ceny, tak držel kuřecí buňky při životě 18 let. Kyselá-mrtvá voda k zevnímu použití naopak brání virům proniknout poškozenou pokožkou.

Faktické i smluvní znemocnění národů počíná zimpotentněním vody. Pro opravdovou údernost proti nekalým rejdům nadnárodního penízu, ignoranci a jejich pokoušeným vládním pobočkám je třeba restaurovat alespoň dobrotu pitné vody. Harmonizátory vody jsou už k dostání za šťastnější peníze, ale levnější řešení je nabíledni. Výzkum tvarů lodí napomáhá.

/na snímcích nahoře i dole - splétání, ozdravování vody v přírodě/ Vod, restrukturovaných do prapůvodní podoby, je už na tucet a ještě víc je způsobů, jak se obnovují. Pookřával jsem jimi i umýval nádobí, přičemž nepotřebujete detergent. Také praní prádla se bez něj obejde.  . Takové vody navracejí nejen přírodu a vás, ale tvrdí kdeco. Byly nepochybně použity i při výrobě betonu  . v některých starověkých stavbách vydávaných těmi,  co mlží,  ať už z neznalosti či z povinnosti,  za kamenné.


Proč je například voda Gangy posvátná? Kromě dobrého pramene,  ji naprostá většina duší kolem má ráda splétání-ozdravování a obsahuje množství koloidního stříbra, které likviduje patogenní zárodky vody v přírodě.

To hlavní
Studie Harvard Med School  prokázala, že lidé, kteří ani nevěděli, že se za ně někdo modlí, se uzdravili dříve než nežehnané vzorky populace. Léčitelé, kteří nabíjejí vodu tím, že na ni – na Vás - položí ruce, jsou leckde. Jezte a pijte dobře, ať sami rozpoznáte různou kvalifikaci pomocí kineziologie. Požehnejte si svoje jídlo a přeformujte si kdeco sami.

Roztopte svou pec, rozskákejte svoje lymfy, nahraďte indukovanou kyslíkovou fobii hlubokým dechem a věřte si - přítelkyně bydlela v Bostonu s mikrobiotičkami. Tyhle anerobičky s bázlivými svatyněmi by udělaly lépe, kdyby jedly s chutí v hamburgárně na rohu.  …. A proto ti, kteří vlastní skývu darovali, koncentráky přežívali.

Lepší voda je mokřejší, to znamená, že má menší povrchové napětí. Tomu, kdo chce být zdravější, stačí víc pít. Ten, kdo chce být zdravý (a mladší), by měl pít víc takové mokřejší, stukturovanější a zásadité vody. V ideálním případě to bude jedna a tatáž. Antibiotika vás neochrání před viry ve vodě. Tu i tělo vyčistí také koloidní stříbro nebo ultrafialové záření.

Osvědčené výsledky
Němci zlepšovali zdravotní stav těla, třeba soudruha Honeckera extra kyslíkem a jdou dál tímto směrem. Zásaditá voda, jak potvrdili v Japonsku, čistí tělo přirozenou cestou. Zmapoval to Američan korejského původu jménem Sang Whang, inženýr a popsal tento mechanismus ve své knize Reverse Aging.  Mimochodem, zásaditá voda obnovuje zuby i kosti.

Jako téměř každý člověk, který chce být požehnáním příliš širokému lidstvu, byl i Dr. Carey Reams obtěžován mocí.    Žil ve státě Georgia asi třicet mil od farmy, kam jsem jezdil a později se tam přestěhoval poté, co jsem si pustil hubu na špacír a Severní Karolína se postarala o likvidaci mého podniku. Tenkrát jsem byl však ještě přeplněný loděmi a za doktorem jsem před jeho smrtí nestihl zajít.

Nemnoho lidí slyšelo o teorii biologické ionizace Dr. Carey Reamse. Byl to biochemik, který učil zemědělství až do své smrti, ale přitom prováděl rozsáhlý výzkum biochemie stárnutí a nemoci. Dr. Reams zjistil, že stárnutím se v nás shromažďuje kationtová zátěž pozitivního náboje. To má za následek deaktivace časti naší DNA, takže s věkem se různé biologické funkce horší (zatímco očkováním a chemií DNA mutuje. V.).

Předpokládá se, že podobné platí pro Zemi. Když byla mladší, nebylo ještě tolik vápence. Vápenec vznikl sluneční fúzí, slunečními výboji, slunečními větry a uložil se jako sediment kationtového růstu. Reams testoval jídlo, aby zjistil, co by mohlo napravit kationtovou  nerovnováhu. Tip 5: Buďme raději pivaři, kumpáni závislí na slazené vodě mají blíž ke zločinu.

Jako jediná fungující ze stovek testovaných vzorků se ukázala být čerstvě vymačkaná citrónová šťáva. Voda obsahuje většinou kationické minerály. Nemá je destilovaná voda. Doktor vedl kliniku, která destilovanou „citro“ vodou vrátila zdraví a zastavila stárnutí mnoha lidem, ale jiní považují dlouhodobé užívání takové vody za škodlivé.

Na závěr
…protože naše tělo nepřišlo s uživatelskou příručkou, nenapadlo nás si nějakou vymyslet. Měl jsem štěstí, potkal jsem pár lidí s osnovou, a tak posílám dál, co jsem dostal. Vyzněly-li zatím Vaše nápravné akce do ztracena, prosvětlete si kontury toho, co chcete. Opusťte ty poloprázdné, naše sklenice jsou ještě z poloviny plné. Strach z úspěchu je ten nejrozšířenější, ale až bude vidět, že i podivínství je lepší než být unášen hlavním proudem, bude už pozdě.

Být odlišný, znamená být nenáviděn. Ale, jestliže tato nenávist je za to, v co věříme, je lepší být nenáviděn, než se pachtit jejich, již brzy, vysychající strouhou. (To není celé ze mne, ale i tak to sedí. V.) Pokud máte zkušenost s kineziologií, použijte ji k ověření užitečnosti magnéziové superkapsle nebo vyhledejte praktikanta či praktikantku kineziologie. Jedna česká-televize objevila kineziologa-podvodníka. Mějte na paměti, že můžete narazit i na toho. 

Jde-li o doktory samotné, mrkněte na www.noahkayaks.net, Lodě, sekce Složení, dál Lahodící síla, podsekce Pádluj dlouho. Nebo, chcete-li do sebe dál prát oblíbené jedy obchodů, neobtěžujte se ani s vodou. Život je příliš krátký na to, abychom jeden druhého připravovali o čas.    

Tip 6: Aby mohl být tyran, musí být dost těch, kdo jsou ochotní být otroky.   
                                         
Tip 7: Nepovažujte tento článek za lékařskou radu či diagnózu. Každý projevuje svou volbu tím,  jak žije. Nekažte o vodě tomu, kdo to nežádá. Nemůžete zachránit ty, kdo o to nestojí.
                                           

Autor především navrhuje a vyrábí lodě (Noah) na divokou vodu. Série článků o vodě byla původně zamýšlena pro WM magazín, kde však otištěny zatím nebyly.
 


* za prokázání tohoto jevu v double-blind studiích byl ostře kritizován francouzský výzkumník Jaques Benveniste. Vědátoři, kteří do svých znalostí již dost investovali a žijí ze mzdy, výsledky Jaqua odmítají.  Svůj věří svému:                                   Zajetý časopis Nature k jeho odhalení za ním raději poslal kouzelníka.

** zdravý žaludek má víc než kilo přátelských baktérií, které chlorovaná voda (a antibiotika neekologického masa a mléka) zničí – bují 4stupňová Candida Albicans. S vodou z městských trubek by dnes už neudělal díru do světa ani Dr. Prieznitz. Naopak živá voda, strukturovaná do tvaru tekutých krystalů zapadne do šestihranných kanálků našich buněk jako šém do Golema. …kdo žije se zdravou vodou má zdravou krev. Ten kdo má zdravou krev nemá nemoci.

*** zatím předběžné testy ukazují 25% zrychlení lodí, vybavených touto technologií. Lodi se přitom lépe vynořují z vln, snadněji akcelerují a reagují na akci vedoucí k náhlé změně směru. Kolem lodí Noah dochází také k oživení.    K podobné ionizaci dochází u vodopádů a po bouřce. Zvýší se ORP (Oxygen Reducing Potencial) vody, snižující volné radikály.

**** mají ve vnějším orbitu o elektron navíc a díky tomu jsou výborný antioxidant. Organické antioxidanty jsou oproti té  brigádě zásaditého nasazení rychlé jako politik, kterého navštíví volič s prázdnou kapsou. Ty elektrony navíc nás energizují a zpomalují síťování strukturálních biochemikálií, vedoucí k snižování ohebnosti tkání, tedy stárnutí. Redukují  tlak, srdeční onemocnění, artrózu, ledvinové a žlučové kameny, u kterých je vidět souvislost s kyselostí. V živočišném opatrovnictví se dějí zázraky, zatímco pěstitelé kyselou vodou uzdravují rostliny a nahrazují  agrochemii.

***** v experimentu Texas University, myši, žijící na vodo-vodě, žily v průměru 235 dnů (pro maximální výtěžnost).  Ty mírně zásado-vodné  (pH 9)  žily 287 dnů  a užily by si i důchod  (nikdo nemluvil o riziku, že mohly začít i myslet).
Přezásaděné (a odstádněné) myši se svými 346 dny by zruinovaly penzijní systém  (či „těžaře“ by museli zavřít nebo tu lovící měděnou krev vyhnat).

Buňka je nesmrtelná. Pouze tekutina, která ji obklopuje degeneruje. Pravidelně obnovovaná tekutina dává buňkám výživu jakou potřebují a pokud je známo, puls života může pokračovat navždy.    Dr.Alexis Carroll, nobelák

Protože molekulární struktura vody je podstata všeho života, člověk, který tuto strukturu dokáže kontrolovat v buněčném systému, změní svět.                                       r. Albert Szent-Gyorgy, další laureát Nobelovy ceny

      PS. Nesmrtelnost není tak jednoduchá. Pro smrtelnost nám ti, co dělali náš genom nedali dva geny.
                                                                                                                                          (… kdo ví odkud se vzalo 232 z našich genů?)

Pár zdrojů: 
Hugh Lovel - psycholog, farmář, badatel, spisovatel, workoholik…;  Loraine Cawhill – letní spolubydlící, podnikatelka, sensibilka, studující a vědecká pracovnice - terapie, zemědělství;  Casey Londo – theoložka, bývalá podnikatelka, dle svého vyjádření zasloužilá služka svých sedmi dětí a sensibilka;  Juliet - dcera mafiánského právníka;  Anita - jihoamerická gymnastická šampiónka a čarodějka;  Raemona - eskymácká šamanka;  Chris – indiánská šamanka;  Tom Beardon – ppl. US armed forces, neortodoxní vědec a náhodný spolustolovník; Bill - vysoký úředník Pětihranu; Al Bielek, neobvyklý cestovatel a +Peter pravděpodobně jeho syn, s nimž jsem cestoval tradičněji; +Yull Brown, oheň z vody; Jim Skolka, badatel, zahrádkář a všeuměl;  Anthony Robins – výuka NLP, autor bestsellerů a notorický multimilionář;  Bob (od loňska, kdy mu bylo 87 v důchodu) - zakladatel známé modelingové agentury, zahrádkář a astrolog k němuž již milionáři nechodí – jen miliardáři a já; +James Farr (& assoc.), manažér manažérů a můj sponzor;  +Nikola T. – netradiční příslib pomoci;  Budhistický ašrám v Severní Karolíně;  další přátelé se speciálními schopnostmi.

Zpět