Znáte doúpravu vody?

20.03.2009 18:54

Zaslal: 22.08.2006 11:35    Předmět: znáte doúpravu vody?


Dr. Ac Boris Subotič z Centra léčby ČTM:

Když Bůh stvořil zeměkouli, pálenku, víno, pro každý případ vytvořil i vodu, aby bylo vína víc. O dobrém víně se vždy psalo jen dobře a o špatném jenom špatně. A o vodě? Ani sám Bůh nepředpokládal, že se o vodě bude psát všechno možné. Na jednom konci zeměkoule vědci něco zjistí a na druhém konci zase nějací jiní vědci zkoumají to samé, ale žel opačně. A my, lidi, pijeme vodu ze studně, vodovodního kohoutku a ti bohatší pijí vodu osmoticky upravenou. Ti, co pijí vodu z městského vodovodu si mysleli, že pijí dobrou vodu. A neměli ani šajn, že pijí výbornou vodu. Alespoň takto to řekla jedna paní politička na bratislavskou vodu. Ti, co pracují s internetem a ovládají cizí jazyk, si přečetli o vodě a její kvalitě ve velkých městech v zahraničí. A potom se pravda o této naší každodenní vodě dostala do uší i lidem ve městech.
Lidé slyšeli, četli v novinách, viděli v televizi, že v Londýně problém s vodou řeší pomocí úpravny. Osmoticky upravená voda, a nebo filtrovaná voda pomocí osmotické membrány, se používá v ponorkách už několik roků a něco déle v Americe. Představte si obrovské tanky s vodou v raketách a malé kabinky pro lidi. To nešlo. Příliš drahé. Tak vymysleli reversní osmózu. A doprava Země – vesmír mohla začít. Lidi mohli být s 3 – 4 tisíci litry vody rok ve vesmíru.
Princip reverzní osmózy je zrcadlem procesu čištění vody na Zemi, akorát že v malém.
O kvalitě, některých blahodárných účincích na zdraví, lidé slyšeli a netrvalo dlouho, už si každý, kdo o sebe dbá, takovouto úpravnu koupil.
Vědci vymysleli dobrou věc, obchodníci to uvítali a začal se i byznys. Trochu drahý, ale čestný. Jde o zdraví lidí. Ale někteří vědci zase na základě výzkumu zdvihli ruku, stoupli si před lidi a obchodníky a zakřičeli: „Stůjte lidi! Ta voda nemá v sobě minerály a díky tomu stouplo o 3% srdečních úmrtí, o 8% mozkových úmrtí atd. V této vodě nejsou molekuly H2O2 a H3O3, proto není vhodná k pití. A neobsahuje ani minerály, které se usazují v našem těle a způsobují aterosklerózu, žlučníkové a ledvinové kameny, a proto takovouto vodu nepijte! Pijte tu vedle malého a velkého Dunaje, vedle žumpy a z vodovodu. To je ta, kterou jste si zasloužili. A tomu všemu jsou na vině dealeři plní triků, kteří chodí mezi lidi a bez studu lžou.
Osobně si myslím, že jsou ti dealeři doopravdy drzí, když se rozhodli objevit elektrolýzu, vymyslet nástroje na měření tvrdosti vody, když vymysleli pojem siemens, mikrosiemens, těžká voda, dusičnany, chlór, magnezium. A vrchol byl, když neměli co dělat a vyvrtali dírky na filtru o průměru 0,000002 mm. A myslím, že to udělali pomocí párátek na zuby a ne speciálními vrtačkami špičkové techniky v NASA programu. Takže takový jsou to frajeři ti dealeři. Prodávají čistou vodu. A měli by prodávat minerální vodu. Proto nezávislí vědci píšou eseje, různé články, aby se podpořil prodej minerální vody, jejíž pití už při dávkách od 8 dcl denně je sebevražda, a nebo vražda. Je to čistý zločin. Za to by bylo potřeba někoho zavřít. Lidi by se měli upozornit na každém výrobku, jaká je pro ně optimální dávka, která neuškodí jejich zdravotnímu stavu. V medicíně existují exaktní údaje s jménem a příjmením lidí, kteří dostali žlučníkové a ledvinové problémy z důvodů zvýšené spotřeby minerální vody. Na rozmezí Rumunska, Maďarska a Srbska od r. 1945 do 1990 bylo zjištěné zvýšení počtu nemocných s ledvinovými kameny o 300%.

Čisté vody je dnes v Evropě velmi málo.
Budoucí válka bude o vodu. (Podívejte se na Izrael a Golanské výšiny.) Slovensko a Chorvatsko mají to štěstí, že mají i takovouto pitnou vodu. Takovouto vodu některé firmy zachytávají u samého pramene a to uvádějí i na svých prospektech, aby se tím chlubily. A to je velký omyl. Pramenitá voda se jímá ve vzdálenosti 8 m od pramenu – to ví každý biochemik.
Voda musí mít v přírodě svůj volný průtok. Během takového volného průtoku se každá částice vody zarotuje a různí vědci tvrdí různé. Někteří, že se voda díky tzv. Samočistící schopnosti přeprogramuje po 25 km a druzí říkají že o mnoho méně, aby se opět stala čistou. Aby pro nás udělala určité služby, my jí ovlivníme, aby změnila svoji formu. Když chceme destilovanou vodu do chladiče auta, destilujeme jí a potom dáme do chladiče. Proč? Obyčejná voda v chladiči postupem času vyloučí minerály a ty potom na víc zahřívají motor. Já tady vidím dvě velké chyby.
Destilovaná a redestilovaná voda po dobu delší exploatace nahryzne motor a těsnění motoru. Autoprůmysl reagoval na první chybu a teď nám již nabízí demineralizovanou vodu, a nebo osmoticky upravenou vodu s tvrdostí cca 20 mikrosiemensů. Takováto voda se neusazuje na stěnách motoru a nenahryzává motor.
Druhá chyba – někteří vědci nás upozorňují, abychom nepili osmoticky upravenou vodu, ale neřeknou proč. Zmýlili se ve vlastnostech vody. Destilovaná voda se získává silným nahříváním obyčejné vody a jejím znovu ochlazením. Chemici tvrdí, že voda změnila agregátní stav (podobu), ale ne chemické vlastnosti. To je pravda. Ale fyzici také něco vědí o vodě a vodíkovém mostě a tvrdí, že destilovaná voda je o mnoho agresivnější než ta, co byla před tím. A to právě kvůli vodíkovému mostu. Když se podíváte na vzorec vody H-O-H, je to uzavřený systém, kde se dva vodíky nalézají proti kyslíku pod určitým úhlem – říká se tomu vodíkový most. Takováto voda, tvrdí, nemá důvod vázat se na něco jiné. Přitom je to právě naopak. Destilací si voda zachovává svoje chemické složení, ale fyzikální vlastnosti se mění a tím se stává velmi agresivní. Tím samozřejmě nejsou vinní dealeři. Při osmóze pod tlakem přinutíme vodu, aby prošla přes osmotickou membránu, přes kterou přejdou výlučně jen molekuly vody – nic jiného. Přitom je tento tlak stejný jako při průchodě vody potrubím. Když takováto voda vyjde na konci reverzní osmózy, je z chemického, ale i z fyzikálního hlediska nezměněná. Exaktně řečeno – čistá voda bez minerálů. Čistá jako destilovaná, ale né agresivní. Ale na rozdíl od obyčejné s minerály, mnohem aktivnější v chytání volných radikálů a ostatního metabolického odpadu. Takovouto vodu si vědci pletou s destilovanou a jejími účinky. Aktivitu osmotické vody však nemůžeme zaměňovat s agresivitou destilované vody.

Případ s dešťovou vodou.

U nás v Dalmacii bylo vždy bylo vody velmi málo. Chytali tam do cisteren dešťovou vodu. Očekávalo by se, že tato voda bude zdravá. Akta ukazovala něco jiného. Když tato voda delší dobu stála v betonové studni, cisterně, voda byla lepší na pití a nedělala tak silné škody. Nezapomeňme: Úlohou minerálů je ohřívat tělo a to vždy v normálních dávkách a v rovnováze s bílkovinami, uhlohydráty, tuky, atd.
A voda tělo chladí.
Vysvětlení: Dešťová voda je voda, která se vypařila, neboť se zahřívala od slunce. Stala se agresivní, podobně jako destilovaná. Když byla určitý čas v kamenné cisterně, nasytila se, neboť rozpustila minerály z kamenných cisteren.
V některých krajích dále od moře i tato odstátá a minerály ze stěn nádrže nasycená voda lidi silněji poškodila. Ukázaly se např. kameny v ledvinách, křečové žíly, ateroskleróza. Co se stalo? Minerály se usadily v těle, neboť je tělo špatně filtrovalo. Z nádoby se do vody nedostaly minerály v iontové podobě, ale v podobě molekulární. A molekuly nedokážou projít přes buňkové membrány – tak vznikají v těle usazeniny, způsobující vzpomínané onemocnění. Lidem u moře bylo při pití takové to vody lépe. Proč? U moře lidé dýchají slaný aerosol a měli sůl, aby posolili stravu. Měli zvyk, že do studené vody dali sůl a až potom jídlo vařili. O co tady šlo? Měli dost soli. Všichni by jsme měli vědět, že všechny minerály se vážou na NaCl, tj. Na kuchyňskou sůl. Bez soli není život. I voda se váže na sůl. Všechny minerály z vody a ze stravy se vážou na sůl a sůl je provede skrze tělo, přitom jim nedá šanci, aby se usadily. My nepoužíváme minerály z vody. Pro nás jsou užitečné jen minerály vázané s organickými látkami z bylinek a ze živočichů. Proto škodlivost soli, před kterou varují lékaři, je jen v případě, že solíme již ohřátá jídla, sůl dáváme do vařící vody, a nebo přímo na jazyk. Tehdy se nedokáže vázat s minerály. Ale když ji dáme do studené vody, a nebo počkáme, až se při solení např. zeleniny, sůl rozpustí ve vodě, váže minerály do nám přijatelné podoby a máme dvojitý efekt – sůl je užitečná a tělo má minerálů akorát. Nezapomeňme! Sůl je v normálních dávkách zdravá a potřebná, když se s vodou a minerály váže mimo tělo. A nebo když chcete – sůl je velmi škodlivá ve velkých i malých dávkách, když se váže v těle na vodu.
Aby za váš zdravotní stav nebyli zodpovědní podvodníci dealeři s reversní osmózou, kteří chtějí, aby jste pili čistou vodu, dodávejte kuchyňskou sůl (jedno kterou) od jedné špetky až do zarovnané čajové lžičky na 1 litr vody pokojové teploty. Tím jste do vody nedodali minerály, tak jak to chce od nás stát, ale dostali jste sůl, jak to chce od nás příroda. Zapamatujte si, že sůl se musí spojit s vodou mimo naše tělo a tehdy neškodí organismu, když to nepřeháníte s množstvím. Ale to už je věc praxe.
Musím říct, že stát měl pravdu, když chtěl minerály do vody. Ale byla tady malá chybička. Ne minerály, ale sůl nad zlato.
Pokud máte pochybnosti o tom, co dělá vaše úpravna, a nebo se chystáte koupi nějaký filtr na vodu, rád vám poradím, aby vás netahali za nos vědci a ani dealeři.

Dr.Ac. Boris Subotič

Zpět