Znečištěná voda na Zlínsku

18.03.2009 10:02

ČIŽP: Z Aircraft Industries proudí znečištěná voda

Zlínský kraj - Z kunovické firmy Aircraft Industries proudí podzemní voda znečištěná chlorovanými uhlovodíky. Kontaminovaná voda stéká k území pitné vody, které se nachází necelé dva kilometry od Ostrožské Nové Vsi a pitnou vodou zásobuje přes 55 tisíc obyvatel. Kunovická společnost tak představuje nejvážnější ekologickou zátěž v regionu.

    „Lidé ale ohroženi nejsou, ekologové místo pravidelně monitorují,“ řekl vedoucí zlínského detašovaného pracoviště České inspekce životního prostředí Václav Pohůnek.

    Sanace už začala první etapou v předminulém roce, naplánována je ještě druhá etapa. Celkové náklady dosáhnou částky kolem 500 milionů korun. „Kdy dojde na druhou etapu sanace, teď nedokáži říci. Bude hodně záležet na přístupu státu,“ upozornil ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Jindřich Mikeš.

Nejvyšší pokutu dostal Hobas I přes kunovický problém patří Zlínský kraj mezi ekologicky klidnější oblasti. „Například v sousedním Jihomoravském kraji je situace mnohem horší. Zlínský kraj je svým charakterem napůl podhorský a problémů zde tolik není,“ dodal Mikeš.

    Pracovníci České inspekce životního prostředí rozdali znečišťovatelům ve Zlínském kraji v loňském roce 75 pokut. Jejich celková výše dosáhla 3 301 500 korun. Jde o částku srovnatelnou s minulými lety.

    Nejvyšší pokutu dostala v loňském roce uherskohradišťská společnost Hobas. Za znečišťování ovzduší byla potrestána částkou 300 tisíc korun. O sto tisíc menší pokutu dostala v loňském roce firma Rokospol, která porušila povinnosti při balení a označování nebezpečných chemických přípravků. Rovných 200 tisíc korun pokuty musela také zaplatit společnost Laksyma z Nedakonic za to, že nedovoleně vypouštěla odpadní vody z čističky mlékárny.

20.2.2009 - Miroslav Krajča

 

Zpět